Το έργο Remote_WorkEU έχει ως στόχο να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), δηλαδή διευθυντές/τριες, εργαζόμενους/ες και νέους/ες επιχειρηματίες να προσαρμοστούν στη νέα κανονικότητα που επέβαλε η πανδημία, βελτιώνοντας τις ψηφιακές δεξιότητές τους και τις δεξιότητες εξ αποστάσεως εργασίας. Οι ιδιοκτήτες και οι ιδιοκτήτριες των επιχειρήσεων ανησυχούν για τα προβλήματα επικοινωνίας, την απομόνωση και τη μειωμένη παραγωγικότητα των εργαζομένων, καθώς και την ασφάλεια των δεδομένων. Πλήθος καλών πρακτικών και κατάλληλων τεχνολογιών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, αναπτύσσονται εκπαιδευτικά προγράμματα που εστιάζουν στην προσαρμογή των ΜμΕ στο νέο ψηφιακό περιβάλλον:

  • εργαλείο αυτοαξιολόγησης του βαθμού προσαρμογής των ΜμΕ στις απαιτήσεις που επιτάσσει η ψηφιακή εποχή και στην δυνατότητα των εργαζομένων της να εργάζονται απομακρυσμένα,
  • εγχειρίδιο για εκπαιδευτές/τριες που επιθυμούν να αναπτύξουν εκπαιδευτικές μεθόδους και πρακτικές ώστε οι ΜμΕ να προσαρμοστούν αποτελεσματικά στο ψηφιακό περιβάλλον,
  • διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων της ομάδας-στόχος, καθώς και στην υποστήριξη του αποτελεσματικού σχεδιασμού της απομακρυσμένης εργασίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜμΕ.
    Το έργο έχει διάρκεια 2 ετών (2021-2023) και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+.

Οι εταίροι του έργου είναι:

  • FH Joanneum, Αυστρία
  • GrantXpert Consulting, Κύπρος
  • Fundacion Universidad Francisco de Vitoria, Ισπανία
  • Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce and Industry, Ελλάδα
  • Athens Lifelong Learning Institute, Ελλάδα

 

Latest News

Scroll to Top